Info

Informatie

Wanneer wel en niet boeken?

Belangrijke informatie voordat u een afspraak maakt

Een massage is geschikt voor jong en oud en voor alle leeftijden. Maar soms hebt u een klacht of iets anders waardoor u niet zeker weet of u een massage mag ondergaan. Onderstaande informatie geeft hier duidelijkheid over. Lees het rustig door en raadpleeg een arts/behandelaar bij twijfel. Een massage is altijd op eigen risico en is uitsluitend bedoelt ter ontspanning. Een massage is geen alternatief voor een behandeling van een arts of behandelaar.

Wanneer mag er niet gemasseerd worden?

Bijna iedereen die een massage ontvangt heeft klachten, maar het is wel belangrijk dat je lichaam gezond is. Bij uw eerste bezoek aan massagepraktijk Pure4Zen zal ik u vragen om persoonlijke- en medische gegevens (anamnese). Dit om een beeld te krijgen van eventuele klachten en waarmee ik rekening moet houden. Uiteraard worden de gegevens strikt vertrouwelijk behandeld! Er zijn situaties waarin het beter is om u niet te laten masseren, dit noemen wij contra-indicaties. Er zijn twee soorten contra-indicaties: Absolute contra-indicaties en Relatieve contra-indicaties.

Bij absolute contra-indicaties masseer ik niet, tenzij er vooraf toestemming is gevraagd aan de arts en/of behandelaar. Bij relatieve contra-indicaties kunt u wel gemasseerd worden, maar houd ik rekening met de plaats, dosering en/of techniek.

 

Absolute contra-indicaties:

 • De eerst drie maanden van de zwangerschap (foetus kan loslaten)
 • Koorts (massage kan dit verergeren)
 • Extreme vermoeidheid (onvoldoende verwerking van de massageprikkels)
 • Hartaandoeningen (het hartritme kan dalen door de ontspanning. Overleg met arts!)
 • Kanker (overleg met de arts, in sommige gevallen kan een zachte massage juist goed zijn)
 • Infectieziekten zoals griep, ernstige verkoudheid (massage verergert de symptomen)
 • Steenpuisten en andere besmettelijke huidaandoeningen (besmettingsgevaar en uitbreidingsgevaar)
 • Onverklaarbare pijn en/of veel pijn (door pijn ontstaat een grote afweerspanning, massage heeft dan weinig tot geen nut. Raadpleeg een arts bij onverklaarbare en/of veel pijn))
 • Gebruik van bloedverdunners, antibiotica of medicatie met een gele sticker
 • Ernstige vaataandoeningen (verzwakte vaten kunnen beschadigen door de druk)


Relatieve contra-indicaties

 • Beschadigde huid, blauwe plekken, schaafwonden en open wonden
 • Lokale actieve ontstekingen bijvoorbeeld reuma (massage kan de ontsteking verergeren)
 • Spataderen
 • Trombose
 • Psoriasis